Projekt Współpracy z PLGR

Projekt realizowany jest we współpracy Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby i Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Jego celem jest zdobycie wiedzy, umiejętności, wymiana informacji i doświadczeń na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa.


lgr-logo1    plgr-logo2

Partnerzy wykorzystując doświadczenia lokalnych grup rybackich z Niemiec, Finlandii i Estonii, zamierzają podejmować wspólne działania na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa poprzez upowszechnianie praktyk na temat możliwości realizacji przedsięwzięć oraz popularyzacji doświadczeń zdobytych dzięki wspólnym wizytom studyjnym do krajów zrzeszonych w ramach europejskiej sieci obszarów rybackich.

Projekt składa się z następujących zadań, które pozwalają osiągnąć założony cel:

  • Spotkania robocze z udziałem przedstawicieli LGR Kaszuby oraz Północnokaszubskiej LGR;
  • Organizacja wyjazdów studyjnych do Bawarii, Meklemburgii oraz Finlandii i Estonii;
  • Spotkania podsumowujące wizyty studyjne;
  • Sporządzenie oraz rozpowszechnienie raportów na podstawie informacji zebranych podczas poszczególnych wizyt studyjnych.

bawaria

estoniaifinlandia

Tematami przewodnimi wymiany informacji i doświadczeń były między innymi:

  • Aktywizacja społeczności lokalnych i angażowanie w podejmowane działania na obszarach zależnych od rybactwa;
  • Możliwości rozwoju turystyki i agroturystyki;
  • Zagospodarowanie obszarów zależnych od rybactwa oraz poszukiwanie ścieżki rozwoju dla 4 obszarów zależnych od rybactwa z uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych;
  • Zaangażowanie społeczności lokalnych we wdrażanie LSROR;
  • Wykorzystanie kultury, tradycji i folkloru rybackiego na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa;
  • Rozwiązania w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

maklemburgia

Raporty z wyjazdów studyjnych: 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowe na rok 2012 objętego osią priorytetową 4, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”.

Zapraszamy do galerii:

 
free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy