image1 image1 image1

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM - WYPOSAŻENIE MULTIMEDIALNE

Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY ogłasza
POSTĘPOWANIE OFERTOWE
na wyłonienie wykonawcy  zadania:

„Wyposażenie multimedialne budynku Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby
zgodnie z indywidualnie opracowaną koncepcją”

w ramach  projektu współpracy
pn. „Północny Szlak Rybacki wraz z Centrami Promocji i Edukacji”,
w ramach działania 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej"
objętego Programem Operacyjnym  RYBY  na lata 2007-2013.

 

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:


Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY
Wieżyca 1, 83-315 Szymbark
www.lgrkaszuby.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel./fax: 058 684 35 80

2.    Przedmiotem postępowania ofertowego są w szczególności:
1)    Wyposażenie budynku Centrum Promocji i Edukacji tworzącego atrakcyjną ofertę, która będzie prezentowana w Centrum;

3.    Termin wykonania zamówienia: 10.06.2015 r.
4.    Osoba do kontaktów z oferentami: Katarzyna Hering, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 58 684 35 80
5.    Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark.
Termin składania ofert upływa w dniu 08.04.2015 r. o godz. 15.00. Oferty otrzymane po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.04.2015 r. o godz. 15.00 w siedzibie LGR Kaszuby.

6.    Warunki uczestnictwa: W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki zapisane w § 5 Regulaminu postępowania ofertowego na wyłonienie wykonawcy  zadania pn. „Wyposażenie multimedialne budynku Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby zgodnie z indywidualnie opracowaną koncepcją” w ramach  projektu współpracy pn. „Północny Szlak Rybacki wraz z Centrami Promocji i Edukacji”, w ramach działania 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej" objętego Programem Operacyjnym  RYBY  na lata 2007-2013.

Przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków LGR Kaszuby będzie kierowała się regułą: „spełnia – nie spełnia”.

7.    Kryteria oceny ofert:  
Atrakcyjność indywidualnej koncepcji – 100%
w tym:
a)    połączenie walorów ekspozycyjnych z wykorzystaniem Centrum Promocji i Edukacji w codziennej pracy dla lokalnej społeczności na polu kulturalno-edukacyjno-społecznym,
b)    walory edukacyjne, funkcjonalność, różnorodność, atrakcyjność wizualna, wygląd, kompozycja, sposób wykorzystania przestrzeni ekspozycyjnej,
c)    zawartość merytoryczna nawiązująca do historii, tradycji i współczesności rybactwa na Kaszubach jeziornych,
d)    poziom wykorzystania/wkomponowanie zasobów (materiałów multimedialnych, publikacji, prac, obrazów, rzeźb, zdjęć) oraz sprzętu wystawienniczego posiadanych przez LGR Kaszuby wymienionych w Wykazie materiałów multimedialnych, prac, obrazów, rzeźb, zdjęć oraz sprzętu wystawienniczego stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.

Załączniki:
Regulamin postępowania ofertowego
Załącznik nr 1: Wzór ogłoszenia o postępowaniu ofertowym
Załącznik nr 2: Rysunki techniczne
Załącznik nr 3: Wykaz prac, materiałów multimedialnych, publikacji, obrazów, rzeźb, zdjęć oraz sprzętu wystawienniczego
Załącznik nr 4: Informacja dodatkowa dotycząca sposobu przygotowania przedmiotu oferty na wyposażenie multimedialne budynku Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby zgodnie z indywidualnie opracowaną koncepcją
Załącznik nr 5: Wykaz wykonanych prac
Załącznik nr 6:  Wzór Formularza ofertowego
Załącznik nr 7: Projekt umowy
Załącznik nr 8:  Wzór protokołu z przeprowadzonego postępowania ofertowego

Dokumentacja projektowa:

1.    projekt architektoniczno-budowlany zawierający branże: architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną, elektryczną, drogową, aranżacje wnętrz
2.    specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż
3.    przedmiar robót, który stanowi element pomocniczy do sporządzenia oferty
4.    informacja dodatkowa dotycząca sposobu przygotowania wyceny przedmiotu oferty

free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy