Wyjazd studyjny do Holandii

W dniach 5 – 9 września 2013 r. przedstawiciele Północnokaszubskiej LGR oraz LGR Kaszuby uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Holandii. Wyjazd odbył się w ramach środka 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej PO RYBY 2007 – 2013. Celem wyjazdu studyjnego było zdobycie wiedzy, umiejętności oraz wymiana informacji i doświadczeń na temat aktywizacji społeczności lokalnych, angażowania w podejmowane działania, które mają na celu promocję i rozwój obszarów zależnych od rybactwa obejmujących między innymi: promocję tradycji rybackich, folkloru, lokalnego rzemiosła i dziedzictwa kulturowego pomorskich lokalnych grup rybackich poprzez udział przedstawicieli Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby i Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w spotkaniach z lokalnymi działaczami z Holandii.

Uczestnicy wizyty studyjnej wzięli udział w wydarzeniach związanych z obchodami „Dnia Ryby” w miejscowości Spakenburg, gdzie mieli możliwość zaobserwowania w jaki sposób lokalni działacze organizują inscenizację historycznej miejscowości rybackiej, w tym również łodzi rybackich, wyładunku ryb na nabrzeże, pokazu targu rybnego - sprzedaży ryb w tradycyjnych strojach przy użyciu historycznych sprzętów i narzędzi. Podczas „Dnia Ryby” odbywały się także pokazy rzemiosła rybackiego: naprawy sieci, pokazy tradycyjnego szkutnictwa, pokazy bednarskie oraz tradycyjnego wędzenia ryb.

 

W trakcie wyjazdu studyjnego uczestnicy również mieli możliwość zapoznania się:

 

Galeria z wyjazdu do Holandii

free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy