image1 image1 image1

Konferencja „Ponadregionalna współpraca Lokalnych Grup Rybackich”

Konferencja „Ponadregionalna współpraca Lokalnych Grup Rybackich”

2a

 
W dniach 12-13 marca 2012 r. w Strzelinku k/Słupska odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędów Marszałkowskich oraz przedstawicieli 20 grup rybackich z 4 województw, dotycząca „Ponadregionalnej współpracy Lokalnych Grup Rybackich”. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym z sieciowaniem grup rybackich, wymianą doświadczeń z zakresu wdrażania LSROR oraz roli i miejscu grup rybackich w kolejnym okresie programowania.

Podczas spotkania ważnym wydarzeniem było podpisanie listu intencyjnego przez przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich z terenu województw: podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego, który jest formą deklaracji działania na rzecz utworzenia wspólnej reprezentacji obszarów zależnych od rybactwa w formie sieci pod nazwą Konwent Krajowy Lokalnych Grup Rybackich.

free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy