image1 image1 image1

Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu

1

Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu

Na podstawie §4 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z siedzibą w Wieżycy przyjętego Uchwałą nr 21/II/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 29 marca 2011r. uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Komitetu, które odbędzie się w dniu 09.01.2012 (poniedziałek) o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku braku quorum tj. niemożności podejmowania uchwał, kolejny termin Posiedzenia Komitetu, na podstawie §6 ust. 2 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z siedzibą w Wieżycy, zostaje wyznaczony na ten sam dzień, na godzinę 16.00.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie planowanych zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR Kaszuby
3. Dyskusja, wolne wnioski
4. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Komitetu
Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby

Alicja Mazur

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu

free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy