image1 image1 image1

Spotkanie Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich

Spotkanie Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich

Z inicjatywy Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dniu 17 czerwca 2011 r. we Władysławowie odbyło się spotkanie reprezentantów wszystkich Lokalnych Grup Rybackich z Województwa Pomorskiego, z udziałem sekretarza Sanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Kazimierza Plocke oraz Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Pani Justyny Durzyńskiej. Spotkanie dotyczyło głownie utworzenia sieci Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich, której celem będzie m.in.:

  • wypracowanie wspólnych postulatów przedstawianych do organów wyższej instancji,

  • wzajemna pomoc w organizowaniu prac związanych wdrażaniem poszczególnych LSROR,

  • wymiana dobrych praktyk,

  • wzajemna promocja obszarów i działalności LGR.

Kolejnym krokiem działań w kierunku powstania sieci będzie przedstawienie Zarządom LGR Listu Intencyjnego zawierającego konkluzje ze spotkania.


free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy