image1 image1 image1

Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu

Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu

Na podstawie §4 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z siedzibą w Wieżycy przyjętego Uchwalą nr 21/II/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 29 marca 2011r., uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Komitetu, które odbędzie się w dniu 07.03.2012 r. (środa) o godz. 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark.

Jednocześnie uprzejmię, że w przypadku braku quorum tj. niemożności podejmowania uchwał, kolejny termin Posiedzenia Komitetu, na podstawie §6 ust. 2 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z siedzibą w Wieżycy, zostaje wyznaczony na ten sam dzień, na godzinę 19.00.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Przedstawienie informacji podsumowującej nabory wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środków:
  1. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem,
  2. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
 3. Ocena wniosków:
  1. Ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich LGR Kaszuby
  2. Ocena punktowa pod kątem kryteriów oceny wniosków LGR Kaszuby
 4. Dyskusja, wolne wnioski
 5. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Komitety
Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby

Alicja Mazur

Dokumenty do pobrania: Zaproszenie na posiedzenie Komitetu

free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy