INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko DYREKTORA BIURA

Działając w oparciu o „Procedurę naboru pracowników LGR KASZUBY” informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na powyższe stanowisko pracy została zatrudniona:

Ewelina Lila, zam. w Łapalicach, Gmina Kartuzy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewelina Lila spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia i zarządzanie oraz studia podyplomowe w zakresie: menedżerskim oraz Prawo i fundusze Unii Europejskiej. Ma doświadczenie pracy na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych , w tym w Departamencie EFS Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego w Gdańsku. Zaprezentowała znakomitą wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie zdobywania i zarządzania środkami europejskimi. Posiada bardzo dobrą znajomość obszaru LSROR, m.in. dzięki miejscu zamieszkania, poprzedniej pracy w Starostwie Kartuskim oraz współautorstwie Powiatowego Programu Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Dzięki złożonym dokumentom i poprzez rozmowę kwalifikacyjną Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada wysokie i odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku dyrektora biura.

Zarząd LGR KASZUBYfree joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy