image1 image1 image1

„AKTYWNA MŁODZIEŻ W ŚRODOWISKU LOKALNYM” PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

DSC 0621

 

W dniu 26.11.2015 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby w Chmielnie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu pn. „Aktywna młodzież w środowisku lokalnym”. Środki na realizację przedsięwzięcia pozyskane zostały z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 


W realizację projektu zaangażowani zostali uczniowie z trzech szkół ponadgimnazjalnych z obszaru działania LGR Kaszuby: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach. Głównym elementem realizacji projektu były zajęcia terenowe. Odbyły się trzy wyprawy piesze dla sekcji przyrodniczo – krajobrazowej z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, trzy wyprawy piesze dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie dla sekcji przyrodniczo - krajobrazowej , trzy spływy kajakowe dla uczniów również z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie dla sekcji turystyki wodnej oraz trzy wyjazdy dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach dla sekcji dziedzictwa kulturowego.  Po przeprowadzonych zajęciach odbywały się warsztaty animacyjne, podczas których młodzież pracowała nad zakładanymi efektami ich pracy – kartami informacyjnymi o ciekawostkach z obszaru LGR Kaszuby. W rezultacie postało blisko 50 kart informacyjnych, które są rozpowszechniane wśród lokalnej społeczności i turystów. Łącznie w przedsięwzięciu udział wzięło 64 uczniów i 8 nauczycieli.

Na spotkanie podsumowujące do Centrum Promocji i Edukacji w Chmielnie przybyli reprezentanci wszystkich czterech grup w ramach trzech sekcji: dziedzictwa kulturowego, turystyki wodnej oraz przyrodniczo krajobrazowej wraz z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu, gdzie uczestnicy poszczególnych sekcji zaprezentowali efekty swej pracy, a  także mieli możliwość wymiany poglądów, doświadczeń, spostrzeżeń, opinii o zrealizowanym projekcie. Elementem spotkania był także warsztat dedykowany rozpowszechnianiu rezultatów projektu, podczas którego uczniowie pracowali nad kanałami upowszechniania rezultatów projektu.
Mimo zaangażowania młodzieży do pracy warsztatowej i chętnego oraz aktywnego w nich uczestnictwa, nie zabrakło także czasu na podziękowania dla nauczycieli oraz wyróżnienia  tych uczniów, którzy zdecydowali się wystąpić na Sesjach Rad Gmin.

W związku z zakończeniem realizacji projektu składamy podziękowania za aktywny udział i współpracę przy realizacji zadania uczniom oraz nauczycielom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, a także przedstawicielom Jednostek Samorządu Terytorialnego, za zgodą których możliwe było zaprezentowanie przez uczniów efektów ich pracy podczas Sesji Rad Gmin w  Sulęczynie, Chmielnie i Somoninie, co w rezultacie korzystnie wpłynie kształtowanie młodzieży w kontekście wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z powstałym w ramach projektu materiałem, czyli kartami promującymi ciekawe miejsca na obszarze LGR Kaszuby:

KARTY PROMOCYJNE

 

free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy