image1 image1 image1

PROJEKT LGR KASZUBY NAJLEPSZY W EUROPIE

foto 3

Projekt realizowany przez LGR Kaszuby „Kuchnia z Ikrą” otrzymał “Nagrodę Najlepszego Projektu”. W dniach 2 i 3 marca br. w Brukseli odbyła się konferencja poświęcona m.in. rezultatom wykorzystania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, organizowana przez Dyrekcję Generalną ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa oraz Europejską Sieć Obszarów Zależnych od Rybactwa Farnet.

 

 

W ramach konferencji odbyła się prezentacja tzw. “dobrych praktyk”, gdzie LGR Kaszuby i PLGR przedstawiły wspólny Projekt „Kuchnia z Ikrą”, który zdobył uznanie organizatorów i uczestników Konferencji i uznany został za najlepszy (zdobył największą liczbę oddanych w ramach prezentacji głosów).

foto 2 foto 6

Dodać należy, że w całej Unii Europejskiej ponad 300 Lokalnych Grup Rybackich zrealizowało lub wsparło ponad 9.000 projektów, spośród których 42 wybrane zostały do prezentacji podczas w/w konferencji. Decyzją uczestników konferencji tj. m.in. przedstawicieli LGR z 21 krajów UE, przedstawicieli administracji publicznej kilkunastu krajów UE i przedstawicieli środowiska rybackiego “Kuchnia z Ikrą” uznana została za najlepszy Projekt.

foto 5

 

Do sukcesu projektu z pewnością przyczyniła się doskonała współpraca między LGR Kaszuby i PLGR oraz Szkołami (uczniami, nauczycielami oraz dyrekcją szkół) oraz zaangażowanie w poszczególnych działaniach (w roli instruktorów) uznanych mistrzów kuchni zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kucharzy Polskich – uczestników licznych znaczących w kraju i zagranicą wydarzeń kulinarnych.

foto 7 foto 1

Ważnym czynnikiem decydującym o powodzeniu projektu było ukierunkowanie zajęć na doskonalenie umiejętności praktycznych, m.in. poprzez  program zajęć opracowany we współpracy z kucharzami praktykami oraz nauczycielami kształcenia zawodowego oraz jego kompleksowość polegająca na przygotowaniu uczniów do udziału w zajęciach gastronomicznych poprzez wizytę studyjno-edukacyjną w porcie oraz praktyki w przetwórni ryb.

 

foto 4

 

Więcej o Projekcie „Kuchnia z ikrą”

 

 

free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy