image1 image1 image1

Wyniki Naboru Wniosków - Osteteczne

Wyniki Naboru Wniosków - Ostateczne

Komitet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środków:

  • Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
  • Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

Poniżej listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania przez Komitet LGR Kaszuby z uwzględnieniem procedury odwoławczej.

Więcej…
free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy