Maszoperia Pomorskich LGR II

W 2013 roku 8 Lokalnych Grup Rybackich z Województwa Pomorskiego ponownie nawiązało współpracę i rozpoczęło realizację projektu, którego celem jest między innymi zdobycie wiedzy, umiejętności, wymiana informacji i doświadczeń na rzecz rozwoju i promocji obszarów zależnych od rybactwa.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby wzrostu efektywności funkcjonowania sieci. Przedsięwzięcie zakłada realizację następujących zadań:

Pierwsze zadanie obejmuje wspólne przedsięwzięcie służące budowie sieci LGR. W ramach zadania planuje się realizację następujących działań:

Organizacja spotkań roboczych
Spotkania robocze, związane z bieżącą działalnością sieci koordynowane są przez LGR pełniącą w danym okresie czasu rolę przewodniczącego Maszoperii (I półrocze 2013 LGR „Pojezierze Bytowskie, II półrocze LGR Pradolina Łeby).

Szkolenia dla pracowników i organów Lokalnych Grup Rybackich
Zadanie polega na wspólnych szkoleniach specjalistycznych w formie wykładów i warsztatów.

Udział w organizacji Pomorskiego Dnia Rybaka
W dniach 28 – 29 czerwca 2013 roku w Bytowie został zorganizowany Pomorski Dzień Rybaka. Pierwszego dnia obyła się Konferencja Maszoperii Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich, podczas której omawiano sprawy związane z turystyką. Drugiego dnia obchodów odbyły się m.in. ustanawianie rekordu Polski w jednoczesnym wędkowaniu nad jeziorem Jeleń w Bytowie, koncerty oraz imprezy na bytowskim Rynku oraz Zamku, przekazanie prezydencji Lokalnej Grupie Rybackiej Pradolina Łeby.

 

 

Organizacja cyklu wyjazdów studyjnych
W ramach działania zaplanowano 2 wyjazdy studyjne dwudniowe (realizowane na obszarze dwóch sąsiadujących LGR) oraz jeden wyjazd studyjny trzydniowy. Wyjazdy studyjne mają na celu poznanie dobrych praktyk. Podczas wyjazdów uczestnicy zapoznali się z projektami zrealizowanymi z osi 4 PO RYBY 2007-2013. W dniach 2 – 3 października 2013 roku grupa przedstawicieli Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich wzięła udział w I wizycie studyjnej po obszarach działania LGR Kaszuby i LGR Pojezierze Bytowskie. W ramach wizyty grupa obejrzała projekty zrealizowane z osi 4 PO RYBY 2007-2013. Wyjazd miał na celu zdobycie wiedzy, umiejętności, wymianę informacji i doświadczeń na rzecz rozwoju i promocji obszarów zależnych od rybactwa. Pierwszego dnia uczestnikom zaprezentowano projekty z osi 4 PO RYBY zrealizowane na obszarze LGR Kaszuby. Były to m.in.:

 • trasa turystyczna nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach,
 • kawiarenka w gotyckiej piwnicy pod Refektarzem w Kartuzach,
 • autobus przystosowany do uruchomienia mobilnego gabinetu optometrystyczno-okulistycznego,
 • Restauracja „Rybaczówka” w Starkowej Hucie,
 • tablice „przyrodnicze” – oznaczenie m.in. pomników przyrody,
 • mobilna jednostka do zwalczania zanieczyszczeń i ochrony wód,
 • pomost w Chmielnie,
 • Restauracja „Checz u Kaszebe”.

 

Drugiego dnia wizyty uczestnicy mieli okazję obejrzenia projektów zrealizowanych na obszarze LGR Pojezierze Bytowskie, gdzie zobaczyli między innymi:

 • Zrewitalizowany średniowieczny Zamek w Bytowie,
 • Nowo zagospodarowany teren nad jeziorem Jeleń w Bytowie,
 • Restaurację „Jaś Kowalski”,
 • Osadę wędkarsko- turystyczną w miejscowości Tuchomko,
 • Mobilne laboratorium badania wód powierzchniowych,
 • Smażalnię Ryb w Nożynie

 

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z projektami zrealizowanymi w ramach osi 4 PO RYBY. Mieli okazję porozmawiać z Beneficjentami, którzy zaprezentowali działalność swoich firm oraz instytucji po otrzymaniu dofinansowania. Większość Beneficjentów zgodnie stwierdziła, że zamierzają w przyszłości ponownie ubiegać się o środki unijne na rozwój swojej działalności. Program wizyty cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

Galeria

Kolejny wyjazd, który odbył się w terminie 9 – 10 października 2013 r., realizowany na obszarze trzech sąsiadujących LGR: Słowińskiej Grupy Rybackiej, Północnokaszubskiej LGR, LGR Pradolina Łeby).

Uczestnicy wyjazdu ponownie zapoznali się z projektami zrealizowanymi w ramach osi 4 PO RYBY. Były to między innymi:

 • Fokarium na terenie Doliny Charlotty w Strzelinku,
 • Kompleks domków letniskowych w Duninowie,
 • Manufaktura krówek Mistral w Ustce,
 • przystań jachtowa w miejscowości Nadole,
 • Zrenaturalizowane stare koryto rzeki Łeby – „Łabędziego Stawu” w Łebie,
 • Muzeum Współczesnego Rękodzieła Marynistycznego w Sarbsku,
 • Zagospodarowane tereny zielone przy ulicy Morskiej we Władysławowie przy pomniku Generała Józefa Hallera,
 • hala namiotowa służąca do osłony stanowisk roboczych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner” we Władysławowie,
 • przystań jachtowa w porcie rybackim Hel,
 • Park Kulturowy – Osada Łowców Fok w Rzucewie.

 

 

 

W dniach 19 – 20 listopada 2013 roku przedstawiciele Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich wzięli udział w wizycie studyjnej po obszarach działania Wdzydzko – Charzykowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej Morenka i LGR Pojezierze Krajeńskie.
W ramach wizyty grupa obejrzała projekty zrealizowane ze środków 4 PO RYBY 2007-2013. Wyjazd miał na celu zdobycie wiedzy, umiejętności, wymianę informacji i doświadczeń na rzecz rozwoju i promocji obszarów zależnych od rybactwa.

Pierwszego dnia uczestnikom zaprezentowano projekty z osi 4 PO RYBY zrealizowane na obszarze LGR Morenka. Były to m.in.: projekty zrealizowane przez Gminę Karsin, w tym m.in. zaplecze ratownicze oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego we Wielu, pracownia rehabilitacyjna w Ośrodku Zdrowia w Karsinie, infrastruktura stworzona nad jeziorem w Borsku przez ośrodek LARGO (pomosty i przystań jachtowa), Chojnicki Klub Żeglarski, a także gospodarstwo ogrodnika, będącego wcześniej rybakiem oraz zakład hodowli pstrąga MYLOF.


Drugiego dnia wizyty uczestnicy mieli okazję obejrzenia projektów zrealizowanych na obszarze LGR Pojezierze Krajeńskie, gdzie zobaczyli między innymi:

 • efekty remontu budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury będącego częścią rewitalizacji miejscowości w Kamieniu Krajeńskim,
 • adaptację Baszty Młyńskiej na Centrum  Informacji o Regionie w Debrznie,
 • zagospodarowanie terenu wokół jez. Miejskiego Dużego w Jastrowiu,
 • parkingi i wiaty przystankowe w Międzyborzu, Rzeczenicy i Gwieździnie,
 • Ośrodek Hodowli Pstrągów w Sporyszu.

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z projektami zrealizowanymi w ramach osi 4 PO RYBY. Mieli okazję porozmawiać z Beneficjentami, którzy zaprezentowali działalność swoich firm oraz instytucji po otrzymaniu dofinansowania. Program wizyty cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

 

W ramach realizacji projektu opracowano i wydano publikację posumowującą cykl wyjazdów studyjnych, prezentującą dobre praktyki wdrażania osi 4 PO Ryby. 

publikacja-maszoperia

 

free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy