Podpisane umowy w ramach Osi 4 PO RYBY

 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Przyznana kwota dofinansowania
1. Gmina Kartuzy Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach 

czytaj więcej
900 000,00
2. Gmina Sierakowice Budowa trasy turystycznej wraz ze ścieżką edukacyjną, łowiskami dla wędkarzy oraz miejscami wypoczynkowo – biwakowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie na terenie gminy Sierakowice

czytaj więcej
790 247,79
3. Stowarzyszenie Szkoła w Borczu Spełnia Marzenia „Zaprzyjaźnij się z rybą” – kampania promująca obszar LSROR Kaszuby

czytaj więcej
33 481,33
4. Dorota Skrzypkowska Miniaturowe latarnie Pomorza i makiety łodzie – szansą na edukację rybacką

czytaj więcej
75 000,00
5. Maria Kostuch Pomóż niepełnosprawnym (roboty budowlane – rozbudowa budynku pensjonatowego) 200 000,00
6. Piotr Krefta Remont Ośrodka Wypoczynkowego Wnioskodawcy położonego w Chmielnie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż instalacji solarnej

czytaj więcej
89 071,81
7. Gmina Kartuzy Poprawa atrakcyjności Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci

czytaj więcej
116 450,00
8. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-  Sportowe „Szansa Start” Gdańsk Remont i przebudowa łowisk dla wędkarzy, również niepełnosprawnych wraz ze ścieżkami prowadzącymi do łowisk 105 517,08
9. Janusz Bystron Remont i przebudowa małej infrastruktury turystycznej wraz z umocnieniami drogi dojazdowej do obiektu miejscowości Sławki

czytaj więcej
169 640,00
10. Maria Kostuch Wypoczynek dla wędkarzy i nie tylko

czytaj więcej
140 250,00
11. „Grono” s.c. Maria Gosk, Aleksandra Węsierska, Antoni Węsierski Utworzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynkowego nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach 118 490,00
12. Gmina Przodkowo Poprawa dostępu do jeziora Tuchomskiego poprzez przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej w Warzenku wraz z wykonaniem ścieżki dla pieszych i wędkarzy

czytaj więcej
548 357,29
13. Gmina Sulęczyno Budowa łowisk dla wędkarzy oraz chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż jeziora Węgrzyno 588 092,59
14. Gmina Przodkowo Koło młodego ratownika – trening eko-umiejętności 40 072,86
15. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” Utworzenie koła zainteresowań dla dzieci szkoły podstawowej pod hasłem „Czysta woda ryb nam doda”

czytaj więcej
4 125,00
16. Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Szkółka ekologiczno-wędkarska przy kole PZW Kartuzy 25 322,00
17. Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez organizację Tygodnia Kultury kaszubskiej

czytaj więcej
85 000,00
18. Gmina Somonino Ryba po kaszubsku – promocja spożycia ryb

czytaj więcej
10 713,00
19. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” Rewitalizacja miejscowości poprzez utworzenie Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszubskich w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie

czytaj więcej
200 000,00
20. Gmina Sulęczyno Rewitalizacja miejscowości Sulęczyno polegająca na remoncie placu pełniącego funkcje społeczno- kulturalne 404 008,68
21. Gmina Somonino Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w Lesie Hopowskim

czytaj więcej
41 028,00
22. Gmina Stężyca 700 000,00
23. Gmina Kartuzy 858 156,18
24. Gmina Chmielno 568 261,89
25. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie 395 595,25
26. Teresa Maria Tomaszewska
80 232,00
27 Józef Formela 100 000,00
28  Fundacja „Abu chciało się chcieć” 40 000,00
29  Stowarzyszenie Szkoła
w Borczu Spełnia Marzenia
Przywrócenie walorów naturalnych i przyrodniczych jeziora Rąty  10 000,00
30  Gmina Somonino "Rybny świat" – budowa placów zabaw
w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta
oraz Sławki

czytaj więcej
 306 110,62
31 Gmina Stężyca  Budowa stanicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca 

czytaj więcej
 800 000,00
32 Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie   9 000,00
33 Gmina Somonino   379 019,00
34  Powiat Kartuski 1 000 000,00
35 Gmina Sulęczyno  Przebudowa ciągu spacerowo – wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w ramach rewitalizacji miejscowości Sulęczyno 

czytaj więcej
188 481,64
36 Gmina Kartuzy
Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia - etap I
gallery icon
czytaj więcej
650 000,00
37 Gmina Sierakowice Budowa siłowni zewnętrznych
w miejscowościach Łyśniewo, Załakowo, Mojusz
i Jelonko na terenie Gminy Sierakowice

66 549,00 
38 Gmina Stężyca
Budowa trasy turystycznej wokół Nadraduńskiego Centrum Turystyczno – Rekreacyjnego w Stężycy
130 000,00
39 Gmina Somonino
Budowa wiejskiego parku rekreacyjno – wypoczynkowego nad jeziorem Połczyńskim 397 855,09 
40 Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno Żyj zdrowo nad czystą wodą 28 619,14
41 Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie oddział
w Szymbarku
Skupieni wokół Kaszubskich Jezior 18 273,97
SUMA: 11 411 021,21 zł

 

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub  dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Przyznana kwota dofinansowania
1. Włodzimierz Siemieniuk Udział w kursie zakończonym egzaminem na prawo jazdy kat. C w celu zmiany kwalifikacji poza sektorem rybackim 1 287,00
2. Stanisław Markowski Budowa rybaczówki w Starkowej Hucie

czytaj więcej
300 000,00
3. Przedsiębiorstwo Turystyczne WALD TOUR Sp. Z o.o. Budowa hangaru drewnianego z ratowniczym punktem medycznym wraz z zapleczem sanitarnym 132 000,00
4. Włodzimierz Siemieniuk Utworzenie punktu sprzedaży paszy, sprzętu do oczek wodnych i działalności rybackiej w ramach rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

czytaj więcej
79 300,00
5. Dorota Sela Utworzenie nowego miejsca pracy poza sektorem rybactwa w firmie Doroty Sela 32 397,36
6. Mielewczyk Spółka Jawna Zakup środków transportu do rozwoju działalności 374 503,87
7. Andrzej Piotr Chistowski Różnicowanie działalności poprzez budowę rybaczówki z punktem gastronomicznym w miejscowości Stężyca 360 000,00
8. Marzena Brzeska Budowa Centrum sprzedaży nawozów oraz środków ochrony roślin 450 000,00
9. Mielewczyk Spółka Jawna Zakup linii segregacji wagowej i dzielenia 450 000,00
10.

Tokary Sport Club
sp. z o. o.

Budowa budynku restauracyjno klubowego 450 000,00
11.

Helena Wenta

Modernizacja zakładu przetwórstwa ryb poprzez zakup urządzeń do linii produkcyjnej oraz remont placu manewrowego 147 000,00 
12.

Maria Kostuch

Odnowa biologiczna poprzez dietę 450 000,00
SUMA:

3 226 488,23 zł

 

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Przyznana kwota dofinansowania
1. Roman Plichta Rozwój przedsiębiorstwa AUTO – Naprawa Roman Plichta poprzez wprowadzenie nowych usług 23 862,00
2. Witold Zalewski Rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa poprzez zakup sprzętu rekreacyjnego 28 284,00
3. Tokary Golf Sp. Z o.o. Zakup dwóch symulatorów do gry w golfa

czytaj więcej
181 517,40
4. Sławomir Dunst Wprowadzenie nowych usług w ofercie Auto Serwis - Dunst 105 625,00
5. Mirosław Plichta Budowa pomostu stalowego trwale mocowanego do dna Jeziora Klasztornego Dużego 200 000,00
6. Michał Adamczyk Budowa warsztatu samochodowego wraz z zapleczem socjalno– biurowym i jego wyposażenie 103 000,00
7. Maria Kostuch Kaszubskie ryby to najlepsza jakość i klasa

czytaj więcej
179 360,70
8. Henryk Kleina Modernizacja sklepu spożywczego „Tunia”

czytaj więcej
17 787,50
9. Adam Klawikowski Pracownia architektoniczna - inżynieryjna 50 000,00
10. Regina Rejmak Mobilny Park Rozrywki 180 000,00
11. Piotr Adamczyk Wypożyczalnia sprzętu wodnego, gastronomia oraz domki holenderskie i wagon restauracyjny „WARS” 91 747,00
12. Wiktor Zielonka Zakup i wyposażenie mobilnego gabinetu optometrystyczno- okulistycznego ze sklepem optycznym oraz udostępnienie go na rzecz społeczności obszarów zależnych od rybactwa

czytaj więcej
200 000,00
13. Magdalena Jóskowska Budowa restauracji i baru w Garczu na działkach 270/3, 270/6, 270/7

czytaj więcej
200 000,00
14. Sulisława Borowska Utworzenie Galerii Sztuki Ludowej Kaszub 60 410,00
15. Sebastian Banaszkiewicz Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej poprzez otwarcie restauracji w miejscowości Sierakowice 49 295,00
16. Rafał Lehmann Roboty wykończeniowe w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych 84 517,50
17. Radbur sp. z o.o. Zakup samochodu do sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa na obszarze LSROR Kaszuby   36 013,00
18. Barbara Malek Przeprowadzenie prac wykończeniowych oraz wyposażania budynku w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu restauracji

czytaj więcej
92 964,05
19. P&B sp. z o.o. Aloe Dent spółka komandytowa Wprowadzenie i rozwój nowych usług w zakresie opieki zdrowotnej poprzez realizację Centrum Stomatologicznego w Przodkowie

czytaj więcej
184 759,50
20. Małgorzata Sikorska Rozwój i modernizacja F.H. „Gosia”

czytaj więcej
189 862,84
21. Stanisław Markowski Zakup samochodu do przewozu produktów rybactwa na obszarze LSROR Kaszuby 138 960,00
22. Edward Skurewicz Kompleksowe utrzymanie akwenów wodnych 300 000,00
23. Władysław Plichta Jarosław Plichta Monitoring instalacji kanalizacyjnych 210 000,00
24. Patrycja Maria Trybowska Klub malucha miejscem opieki i edukacji dzieci

czytaj więcej
49 399,72
25. Mirosław Franciszek Socha Utworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Hotelu pod Orłem poprzez budowę kręgielni, SPA, Słonecznej plaży

czytaj więcej
271 000,00
26. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe Trójbet sp. z o.o. Uruchomienie basenu wielofunkcyjnego w obiekcie rekreacyjnym Kistowo

czytaj więcej
300 000,00
27. Mirosław Makurat Pomoc techniczna dla samochodów i sprzętu wodnego 300 000,00
28. Andrzej Grzenkowicz Perspektywiczny rozwój Zakładu Napraw Samochodów Ciężarowych 107 453,30
29. Izabela Katarzyna Chistowska Zwiększenie atrakcyjności turystycznej pensjonatu jako działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi we wsi Stężyca 257 000,00
30. Ireneusz Paweł Ostrowski Budowa myjni samochodowej 245 914,00
31. Karolina Maria Pacholczyk Rozpoczęcie prowadzenia nowej działalności gospodarczej i stworzenia nowych miejsc pracy w „Czarnej Perle” 300 000,00
32. Jacek Jerzy Puzdrowski Podwyższenie konkurencyjności i zwiększenie poziomu zatrudnienia 300 000,00
33. Ireneusz Marek Koszałka Budowa całorocznej szkółki sportowej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych 300 000,00
34. Witold Wiciński Zakup mobilnej betoniarni przez Przedsiębiorstwo Budowlane „Wiciński” 300 000,00
35. Maria Gosk Uruchomienie stylowej kawiarenki w gotyckiej piwnicy pod Refektarzem

czytaj więcej
68 190,77
36. Kamil Formela Wyposażenie sprzętowe lokalu gastronomicznego w Kartuzach

czytaj więcej
49 855,88
37. Pracownia usług stolarskich "B und M" s. c. Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup innowacyjnej maszyny

czytaj więcej
221 933,61
38. RADBUR sp. z o.o. Budowa wiaty nad dystrybutorami paliw płynnych i gazu LPG w Somoninie

czytaj więcej
74 641,00
39. Karol Stark
gallery icon
300 000,00
40. Hanna Dorota Rychert
gallery icon
300 000,00
41. Genowefa Kupper
gallery icon
300 000,00
42. BOTERM sp. z. o. o. 300 000,00
43. Przychodnia Kiełpino Jacek Wroński sp. komandytowa
gallery icon
247 185,87
44. Bartłomiej Drewa Wyposażenie i rozbudowa infrastruktury w stanicy wodnej nad jeziorem Białym w Chmielnie 97 503,07
45. Tomasz Ulenberg Zrównoważony rozwój działalności gospodarczej firmy Kowal – Podkuwacz Tomasz Ulenberg związanej z opieką zdrowotną oraz podkuwaniem koni poprzez zakup niezbędnego sprzętu
i wyposażenia
34 646,00
46. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Trójbet sp. z o. o. Uruchomienie kręgielni w kompleksie rekreacyjnym Kistowo 300 000,00
47. Best Food sp. z o. o. Zakup specjalistycznego samochodu do prowadzenia obwoźnej sprzedaży wędlin/mięsa/ryb 128 856,00
48. Helena Walkusz Utworzenie nowych miejsc pracy w ramach program “zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” poprzez budowę lokalu gastronomicznego oraz zakupu jego wyposażenia 180 443,09
49. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Zakup maszyn i urządzeń do naważania i pakowania pasz na potrzeby Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” 33 975,61
50. Stefan Makurat Rozwój działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności w zakresie wykonywania robot budowlanych wykończeniowych 127 839,43
51. Magdalena Drewa Rozbudowa budynku z usługami turystycznymi 300 000,00
52. OMEGA 34 T.A.K. Szweda, E. Hering s. j. Przebudowa istniejącej restauracji w celu stworzenia całorocznego obiektu turystycznego z funkcją sprzedaży ryb 300 000,00
SUMA:     9 003 802,84 zł

 

Ochrona środowiska lub dziedzictwa  przyrodniczego na obszarach zależnych  od rybactwa w celu utrzymania jego  atrakcyjności lub przywrócenia  potencjału produkcyjnego sektora  rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Przyznana kwota dofinansowania
1. Gmina Sierakowice Zachowanie bioróżnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica 785 000,00
2. Gmina Chmielno Budowa nowego pomostu stalowo drewnianego w miejscu starego na działce nr 256/2 w Chmielnie

czytaj więcej
359 416,62
3. Włodzimierz Siemieniuk Oczyszczenie i umocnienie koryta rowu melioracyjnego w celu ochrony przeciwpowodziowej 39 106,88
4. Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Zakup mobilnej jednostki do zwalczania zanieczyszczeń i ochrony wód

czytaj więcej
218 950,00
5. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny Ochrona walorów przyrodniczych Jeziora Sianowskiego oraz rzek Łeby i Dębnicy poprzez racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi na obszarze miejscowości Sianowo, Kolonia i Lesińce i okolicznych wsi 89 500,00
6. Gmina Kartuzy 400 785,30
7. Gmina Somonino Kompleksowa ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Somonino

czytaj więcej
38 458,00
8. Powiat Kartuski Rozbudowa i zabezpieczenie szlaku wodnego Kółka Raduńskiego poprzez udrożnienie przepływu pomiędzy jeziorami Kłodno i Brodno Małe wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1 000 000,00
9. Gmina Przodkowo Budowa kanalizacji w Gminie Przodkowo we wsi Warzenko

czytaj więcej
1 000 000,00
10. Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Umundurowanie i wyposażenie strażników Społecznej Straży Rybackiej powiatu kartuskiego 29 195,00
11. Andrzej Sela Realizacja inwestycji melioracyjnej w celu ochrony przeciwpowodziowej oraz zabezpieczenia obszaru chronionego 66 056,26
12. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Zachowanie bioróżnorodności biologicznej Jezior Mienino i Czarne oraz zabezpieczenie  Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 991 161,44
13. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Szansa Start” Gdańsk Renowacja, oznakowanie i oświetlenie kąpieliska miejskiego oraz wybudowanie ciągu pieszego umożliwiającego dojście do kąpieliska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu”

czytaj więcej
857 579,91
14. Gmina Sierakowice Rekultywacja i renaturyzacja zbiornika wodnego
w Paczewie wraz z uporządkowaniem wód deszczowych

czytaj więcej
193 100,14
15. Mieczysław Pełka Zachowanie bioróżnorodności środowiska oraz poprawa czystości wody na rzece bukowina poprzez montaż mikrosit  254 000,00
16. Janusz Bystron Przywrócenie walorów naturalnych i przyrodniczych jeziora Rąty 110 143,92
17. Radosław Jankowski Przywrócenie potencjału produkcyjnego hodowli ryb po przejściu choroby wirusowej VHS 431 000,00
18. Włodzimierz Siemieniuk Zakup profesjonalnych urządzeń do lokalizacji
i usuwania źródeł zanieczyszczeń ekosystemów wodnych
49 911,18
19. Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrzycach Ochrona Jezior Koła Raduńskiego poprzez oczyszczenie wód z zanieczyszczeń 113 505,15
20. Ochotnicza Straż Pożarna w Goręczynie    Zakup specjalistycznego sprzętu służącego ochronie środowiska naturalnego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie 121 022,90
21. Andrzej Gawin    Zakup sprzętu w celu ochrony biologicznej
J. Ostrowickiego
8 169,00
22. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.     Zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie jeziora Mausz przed zanieczyszczeniem poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Mausz 411 888,28
23. Krzysztof Wicki    Ukształtowanie linii brzegowej jeziora Prokowskiego 73 916,85
24. Franciszek Klasa Rekultywacja poprzez bagrowanie zanieczyszczonego zbiornika wodnego w celu poprawy stanu wód rzeki Słupi i Jeziora Gowidlińskiego 52 400,00
SUMA:    

7 694 266,83 zł

 

 


czytaj więcej

free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy