image1 image1 image1

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO CENTRUM PROMOCJI I EDUKACJI LGR KASZUBY

mini

 

W poniedziałek 29 czerwca 2015 r odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby w Chmielnie.

 

 

 

 

Na uroczystość przybyli między innymi Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel, radny sejmiku województwa pomorskiego Hubert Lewna,  przedstawiciele zaprzyjaźnionych lokalnych grup rybackich, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, straży pożarnej, członkowie LGR Kaszuby, przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji oraz mieszkańcy Chmielna.

Przecięcia wstęgi symbolizującej otwarcie obiektu dokonali m.in. Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel, Wójt Gminy Chmielno Jerzy Grzegorzewski, Proboszcz Parafii w Chmielnie Ks. Tomasz Rakowski oraz Wiceprezes LGR Kaszuby Janusz Bystron.
Po ceremonii otwarcia nie zabrakło licznych podziękowań za życzliwość, pomoc, wsparcie oraz zaangażowanie w przygotowanie oferty centrum oraz uroczystości otwarcia, skierowanych m.in. do przedstawicieli Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz Polskiego Związku Wędkarskiego, rybaków z obszaru LGR Kaszuby, firmie Radbur z Somonina, firmie Belona z Sierakowic oraz firmie Radosława Jankowskiego ze Stryszej Budy, Pana Janusza Mamelskiego, Pana Stanisława Klimowicza, Państwa Małgorzaty i Waldemara Lewandowskich z firmy BERDA oraz Zespołu Sierakowice i Zespołu Chmielanie.  

Podczas uroczystości otwarcia nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, na których czekało atrakcyjne miasteczko zabaw. Dzieci mogły korzystać z dmuchanych zjeżdżalni, waty cukrowej, warsztatów malarstwa na szkle, a także rozwiązywać zagadki, rebusy i zadania plastyczne, za których wykonanie czekały drobne upominki.
Bardzo dużą popularnością cieszyły się także stoiska malowania twarzy, skręcania balonów i zabaw wędkarskich.

CENTRUM PROMOCJI i EDUKACJI LGR KASZUBY  powstało w ramach Projektu współpracy realizowanego przez 9 Lokalnych Grup Rybackich z województw:
- zachodniopomorskiego (LGR „Zalew Szczeciński”)
- pomorskiego (Słowińska LGR, LGR „Pojezierze Bytowskie”, Północnokaszubska LGR, LGR „Kaszuby” )
-warmińsko-mazurskiego (LGD „Mazurskie Morze”, LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, LGR Pojezierze Olsztyńskie, LGR „Zalew Wiślany”)

Celem głównym projektu jest: nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy oraz wymiana informacji i doświadczeń przez LGR-y – partnerów projektu oraz promocja i rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Ideą Projektu jest promocja rybactwa, tradycji rybackich, w tym w szczególności
•    Tradycji i historii rybactwa
•    Rybołówstwa morskiego i śródlądowego
•    Akwakultury
•    Ekologii środowisk wodnych
•    Tradycyjnych kulinariów rybnych
•    Tradycyjnego  Rybactwa Jeziornego
•    Wędkarstwa  

Projekt oparty jest o kulturę i tradycję obszarów rybackich na obszarze działania partnerów projektu
Projekt zaplanowano do realizacji przez Lokalne Grupy Rybackie z województw północnej Polski, z uwagi na bogatą tradycję związaną z rybactwem poszczególnych partnerów, zarówno z rybołówstwem jeziornym jak i przybrzeżnym rybołówstwem morskim. Tradycje te są bardzo ważnym czynnikiem sprzyjającym integracji mieszkańców, wzmocnienia poczucia tożsamości lokalnej oraz dalszego rozwoju regionu, m.in. poprzez turystyczne uatrakcyjnienie obszaru.

Nawiązanie współpracy z partnerami w ramach projektu pozwoli na zdobycie wiedzy oraz doświadczeń przez LGR-y. Wymiana informacji natomiast pozwoli na kompleksową promocję obszarów zależnych od rybactwa między innymi zaprezentowanie ciekawych miejsc oraz atrakcji turystycznych na obszarach działania wszystkich partnerów.

CENTRUM LGR KASZUBY posiada między innymi:
•    salę konferencyjno-wystawienniczą, z możliwością odtwarzania filmów 3D
•    salę edukacyjno-warsztatową
•    zaplecze administracyjno-biurowe

W obiekcie zaprojektowano odpowiednie pomieszczenia, które spełniać będą zaplanowane dla Centrów Promocji i Edukacji funkcje:
•    wystawienniczą, kulturalną, informacyjną i promocyjną
•    edukacyjną, szkoleniową, aktywizującą

W centrum odbywać będą się m.in.
•    spotkania, wystawy, szkolenia
•    pokazy filmów

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia Centrum i skorzystania z ciekawych propozycji edukacyjnych.

Fotorelacja

free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy