image1 image1 image1

Podsumowanie Naboru Wniosków

Podsumowanie Naboru Wniosków

1

W dniu 15 lutego 2012 r.  Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby zakończyła kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach środka:

  • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

oraz w ramach środka

  • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – budowa, remont, przebudowa małej infrastruktury turystycznej.

W odpowiedzi na w/w konkursy ogółem wpłynęło 57 wniosków, w tym 36 wniosków z zakresu podnoszenia wartości produktów rybactwa i rozwoju usług oraz 21 wniosków z zakresu małej infrastruktury turystycznej w ramach wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
Największym zainteresowaniem cieszyły się operacje dotyczące podjęcia i rozwoju działalności gospodarczej.

free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy