Wyjazd studyjny po obszarze LGR Żabi Kraj oraz LGR Dolina Karpia

Projekt realizowany był we współpracy Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby i Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Jego celem było zdobycie wiedzy, umiejętności, wymiana informacji i doświadczeń na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa oraz wspólna promocja atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby oraz Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz ich aktywności poprzez prezentację m.in. tradycji rybackiej, folkloru i atrakcyjności turystycznej.

Zaplanowany w ramach projektu wyjazd studyjny odbywał się w dniach 25 – 29 września 2013 roku. Podczas wyjazdu uczestnicy zapoznali się z miejscami stanowiącymi o potencjale i walorach turystycznych obszaru działania obu Lokalnych Grup Rybackich. Podczas wizyty uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zarząd, Przewodniczący Komitetu i Rady, pracownicy biura LGR i LGD), podczas którego między innymi zaprezentowano działalność Stowarzyszenia na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa oraz terenów wiejskich, przedstawiono sposoby aktywizacji mieszkańców prowadzonej na terenie Doliny Karpia, działania promocyjne oraz projektów współpracy. Przedstawiono również współpracę LGR i LGD podczas wdrażania lokalnych strategii rozwoju.

Kolejnym etapem wizyty było spotkanie z przedstawicielami LGR Żabi Kraj w Polskiej Akademii Nauk oraz konferencja, na której będą poruszone tematy związane z rybactwem śródlądowym.

Uczestnikom zaprezentowano inwestycje, które wykorzystują potencjał kulturowo – historyczny oraz turystyczny regionu m.in.:

  • Park Rozrywki i Edukacji Dream Park w Ochabach w tym wejście do Oceanarium Prehistorycznych Ryb w 6D,
  • Rynek w Skoczowie z zabytkową Fontanną z Trytonem, Muzeum św. Jana Sarkandra, Muzeum Morcinka.

 

 

free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy