image1 image1 image1

Wyniki Naboru Wniosków

Wyniki Naboru Wniosków

Komitet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby zakończył pierwszy etap oceny wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środków:

  • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
  • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

O wstępnym zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania decyduje punktacja oraz dostępny w danym konkursie limit środków finansowych.

O ostatecznej decyzji Komitetu LGR Kaszuby w sprawie wyboru operacji, Wnioskodawcy powiadomieni zostaną po rozpatrzeniu wszystkich odwołań od rozstrzygnięć Komitetu. Odwołania, na właściwym formularzu należy złożyć (w wersji papierowej oraz elektronicznej) bezpośrednio w Biurze LGR Kaszuby w nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2012r.

Więcej…
free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy