image1 image1 image1

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU PN. "OD TRADYCJI I KULTURY DO PRZYRODY I NATURY - WARSZTATY MALARSTWA NA SZKLE" WRAZ Z GALERIĄ WYKONANYCH PRAC

ikonka podsumowanie

 

LGR Kaszuby zakończyła realizację warsztatowych zajęc malarstwa na szkle realizowanych w ramach projektu pn. "Od tradycji i kutury do przyrody i natury - warsztaty malarstwa na szke". Z ogromną satysfakcją informujemy, iż LGR Kaszuby zakończyła realizację projektu z sukcesem. Zajęcia realizowane były w okresie od 19.11.2015 r do 10.12.2015 r. i odbywały  się w Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby w Chmielnie.  W zajęciach udział wzięło 100  uczniów z szkól z obszaru LGR Kaszuby.

 

W ramach założeń projektowych zaplanowano do realizacji zajęcia  warsztatowe tradycyjnego malarstwa na szkle dla 100 uczniów z obszaru działalności LGR Kaszuby, których celem było między innymi  pogłębienie więzi lokalnych, wzrost zaangażowania w kulturę, sztukę i poszerzenie wiedzy o środowisku lokalnym.

Zajęcia prowadzone były w dwóch blokach: teoretycznym, w celu zapoznania uczestników z techniką, tematyką i historią malarstwa na szkle. Dzieci poznawały podstawowe motywy stosowane w malarstwie, tj. kwiatów, haftu, motywy nawiązujące do tradycji itp.  Natomiast w bloku praktycznym zajęć uczestnicy poznawali między innymi metodę nakładania farb, używania pędzli, wykonywania drobnych poprawek malarskich, zasady „odbicia lustrzanego”, itp. Poznaną wiedzę precyzyjnie wykorzystywano w praktyce: wybrane prze siebie wzory odrysowywano na szkle, potem za pomocą pędzli nakładano  akrylowe farby.

Łącznie w siedzibie LGR Kaszuby w Chmielnie na warsztatach malarstwa na szkle gościliśmy uczniów z:
• Szkoły Podstawowej w Chmielnie – klasa II;
• Szkoły Podstawowej nr 5 w Kartuzach – klasa III a;
• Zespołu Kształceni i Wychowania w Dzierżążnie – uczestnicy zajęć pozalekcyjnych - Kółka Kaszubskiego;
• Zespołu Szkół w Sulęczynie – klasa III a.
• Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie.

Uczniowie z dużym zaciekawieniem i zaangażowaniem pozyskiwali informacje dotyczące historii twórczości ludowej związanej z malarstwem na szkle, w tym sposobu pierwotnie wykonywanych malowideł przy użyciu drzeworytów, informacji, w jakim celu wykorzystywano powstałe dzieła, a także podejmowanej problematyki w kaszubskim malarstwie na szkle ukierunkowanej głównie na postacie sakralne, kompozycje kwiatów, wzory kaszubskie itp. Duże zdumienie budziły informacje związane z precyzją wykonywania dawniej obrazów na szkle. Głównie skupiano się na malarstwie postaci sakralnych, gdyż wykonane prace służyły w domach jako ozdoby ścian domostw, a ponieważ były to obrazy świętych, nierzadko do nich się modlono.

Każdorazowo, stopniowo podczas trwania warsztatów na szybkach z dużym zaangażowaniem pojawiały się kolejno nakładane kolory i powstawały wspaniałe obrazki. Zajęcia warsztatowe upływały w sympatycznej atmosferze,  niezwykle pracowicie i bardzo szybko. Wśród wybieranych przez uczestników zajęć wzorów do wykonania prac  często znajdowały  się stosunkowo trudne do wykonania postacie świętych: św. Barbary, św. Ignacego, św. Rozalii, św. Jerzego oraz św. Antoniego a także motywy kaszubskie. Rezultaty pracy uczniów biorących udział w projekcie można podziwiać na stronie internetowej LGR Kaszuby poniżej oraz na facebooku.

GALERIA PRAC WYKONANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU

19.11.2015 R. - SZKOŁA PODSTAWOWA W CHMIELNIE - GRUPA I

19.11.2015 R. - SZKOŁA PODSTAWOWA W CHMIELNIE - GRUPA II

20.11.2015 R. - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W KARTUZACH - GRUPA I

20.11.2015 R. - SZKOLA PODSTAWOWA NR 5 W KARTUZACH - GRUPA II

20.11.2015 R. - ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIERŻĄŻNIE - GRUPA I

20.11.2015 R. - ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIERŻĄŻNIE - GRUPA II

30.11.2015 R. - ZESPÓL SZKÓŁ W SULĘCZYNIE

03.12.2015 R. - SZOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KARTUZACH

Udział dzieci w warsztatach miał na celu pobudzenie ich wrażliwości na bogactwo kulturowe regionu oraz zachęcenie do dbałości o kulturę, tradycję, środowisko, w którym żyją oraz wzmocnienie identyfikacji z regionem.

 

tmtz znaczki www

free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy