Jarmark Dominikański 2013

W dniach 8 – 9 sierpnia pomorskie lokalne grupy rybackie zaprezentowały się na Jarmarku Dominikańskim. Wydarzenie to miało na celu wspólną promocję atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z terenu województwa pomorskiego oraz aktywności Lokalnych Grup Rybackich poprzez prezentację m.in. tradycji rybackiej, folkloru, kuchni regionalnej (w szczególności opartej na produktach rybnych), atrakcyjności turystycznej, lokalnego rzemiosła. W realizację zaangażowane były grupy rybackie z woj. pomorskiego: Słowińska Grupa Rybacka, Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie, Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Lokalna Grupa Rybacka Pradolina Łeby, Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – „Rybacka Brać Mierzei”.

 

free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy