Wizyty studyjne do Bułgarii oraz Szwecji

Projekt realizowany był we współpracy Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby i Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Jego celem było zdobycie wiedzy, umiejętności, wymiana informacji i doświadczeń na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa. Projekt składał się z następujących zadań, które pozwalały osiągnąć założony cel:

 • Spotkania robocze z udziałem przedstawicieli LGR Kaszuby oraz Północnokaszubskiej LGR;
 • Organizacja wyjazdów studyjnych do Bułgarii oraz Szwecji;
 • Spotkanie podsumowujące wizyty studyjne;
 • Sporządzenie oraz rozpowszechnienie raportów na podstawie informacji zebranych podczas poszczególnych wizyt studyjnych.

 

W dniach 23 – 27 maja 2013 r. przedstawiciele Północnokaszubskiej LGR oraz LGR Kaszuby uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Bułgarii, na obszar Lokalnej Grupy Rybackiej Shabla – Kavarna - Balchik. Uczestnicy wyjazdu studyjnego uczestniczyli w wydarzeniach związanych ze świętem Cyryla i Metodego, jednego z ważniejszych świąt bułgarskich celebrowanych przez lokalne społeczności. W programie wizyty było poznanie infrastruktury rybackiej, miejsc stanowiących o potencjale turystycznym regionu oraz spotkania ze społecznością lokalną, w tym z liderami lokalnymi i przedstawicielami sektora rybackiego. Kulminacyjnym punktem wizyty były rozmowy panelowe w grupach tematycznych: sektor publiczny w temacie rozwoju lokalnego, sektor społeczny w temacie promocji regionu, sektor rybacki w temacie omówienia problemów rybactwa i sposobów ich rozwiązywania. Rozmowy przebiegały w atmosferze współpracy.

 

 

Wizyta studyjna zakończyła się deklaracją uczestniczących Lokalnych Grup Rybackich o chęci kontynuowania współpracy.

Kolejna wizyta studyjna odbyła się w dniach 17-21 lipca 2013 roku do Szwecji.

Podczas wizyty zaplanowano trzy kierunki działań:

Zapoznanie się z specyfiką regionu przez grupę studyjną
Podczas wizyty grupa studyjna odwiedziła m.in. Camping, „samoobsługowy” warzywniak, suszarnię chmielu z sklepem pamiątkowym i kawiarenką, lokalną wędzarnię łososia, łowisko łososia (z muzeum), gospodarstwo rolne ze sklepem z pamiątkami (lokalne wyroby, pamiątki, przetwory) oraz działalnością agroturystyczną, sklepik z pamiątkami „samoobsługowy” oraz restaurację w zaadaptowanym budynku inwentarskim, lokalne porty oraz miasteczka (Skania i Blekinge), infrastrukturę turystyczną w Rooneby – park i ogród japoński, interaktywne muzeum przyrodniczo – naukowe. Podczas przejazdów uczestnicy zapoznali się także z infrastrukturą turystyczną Szwecji – ścieżki rowerowe, oznakowania, tablice informacyjne.

 

 

Organizacja stoiska promocyjnego
Podczas Festiwalu Bałtyckiego w alejce Twórców Ludowych zorganizowane zostało stoisko promocyjne. Na stoisku prezentowane były wyroby kaszubskich twórców ludowych m.in. haft, malarstwo, rzeźba oraz garncarstwo. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem ze względu na możliwość oglądania twórców przy pracy.

 

 

Udział regionalnego zespołu w Festiwalu Bałtyckim
Ostatnim działaniem realizowanym podczas wizyty był udział Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Sierakowice w Festiwalu Bałtyckim. Występy Zespołu stanowiły oficjalną część podczas pochodów organizowanych w ramach Festiwalu. Zespół prezentował regionalne pieśni i tańce kaszubskie oraz rybackie. Otrzymał również nagrodę za najciekawsze występy.

 

 

Dobre praktyki zaobserwowane podczas wizyty:

 • kompleksowa infrastruktura dla wędkarzy (stanowiska do łowienia ale również toalety, kosze, miejsce do czyszczenia, wyprawiania ryb)
  • bardzo rozwinięta wspólna promocja jako kompleksowa np. miejscowość Morrum – łosoś, polecanie się nawzajem – udostępnianie ulotek, folderów innych firm z okolicy, nie traktowanie siebie nawzajem jako konkurencji, nawet najmniejsze firmy posiadają ulotki, wizytówki itp.
 • umiejętność wykorzystania własnego dziedzictwa – z czegoś starego, niepotrzebnego zrobiona atrakcja turystyczna np. stary budynek, chlew przerobiony na restaurację, ulotka ze starym zardzewiałym autem
 • ograniczona biurokratyzacja
 • rodzinne biznesy np. wędzarnia łososia
 • promowanie lokalnych wyrobów
 • „samoobsługowy” sklepy:
  • duże zaufanie społeczne,
  • brak sprzedawcy - brak kosztów obsługi

Galeria z wyjazdu do Bułgarii

Raport z wyjazdu studyjnego do Szwecji

free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy