Maszoperia Pomorskich LGR

maszoperiaProjekt realizowany jest we współpracy 8 Lokalnych Grup Rybackich z Województwa Pomorskiego. Jego celem jest rozwój współpracy w ramach sieci nazwanej Maszoperią Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich, a także zdobycie wiedzy, umiejętności, wymiana informacji i doświadczeń na rzecz rozwoju i promocji obszarów zależnych od rybactwa.

Przedsięwzięcie zakłada realizację następujących zadań:

  • Budowa sieci LGR
    Zadanie polega na organizacji spotkań dotyczących wymiany wiedzy i doświadczeń pracowników oraz organizacji spotkań roboczych, szkoleń dla pracowników i organów Lokalnych Grup Rybackich. Przewidziana została także organizacja wyjazdu studyjnego do LGR w Europie w celu wymiany doświadczeń. Dzięki realizacji ww. zadania wzmocniona zostanie identyfikacja i budowanie wizerunku Maszoperii oraz wypracowany zostanie jednolity system ewaluacji wdrażania LSROR grup pomorskich.
  • Wypracowaniu koncepcji wspólnego produktu turystycznego pełniącego funkcje edukacyjno – promocyjne
    Efektem realizacji kolejnego zadania będzie przygotowanie wstępnej koncepcji produktu turystycznego, który uwzględni specyfikę każdej grupy oraz wspólne cechy łączące ten produkt.
  • Wspólna promocja Maszoperii i informowanie o bieżących działaniach
    Stworzona zostanie wspólna strona internetowa, gdzie zamieszczane będą informacje o poszczególnych LGR, o działaniach Maszoperii wraz z forum wymiany informacji. Zadanie ma na celu również opracowanie i kolportaż wydawnictwa poświęconego działalności Lokalnych Grup Rybackich działających na terenie województwa pomorskiego oraz realizacji działań w ramach osi 4. PO RYBY 2007-2013.

maszop1

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowe na rok 2012 objętego osią priorytetową 4, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”.

Lokalne Grupy Rybackie zrzeszone w Maszoperii:

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka http://www.plgr.pl
Słowińska Lokalna Grupa Rybacka http://www.sgr.org.pl
Lokalna Grupa Rybacka „Kaszuby” http://www.lgrkaszuby.pl
Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mórėnka” http://www.lgrmorenka.pl/
Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei” http://www.rybackabrac.pl/
Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” http://www.lgrpb.pl/
Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” http://pradolinaleby.pl/
Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie http://lgrpk.pl/
free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy