image1 image1 image1

Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu

1

Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu

Na podstawie §4 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z siedzibą w Wieżycy przyjętego Uchwałą nr 21/II/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 29 marca 2011r. uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Komitetu, które odbędzie się w dniu 14.10.2011 (piątek) o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku braku quorum tj. niemożności podejmowania uchwał, kolejny termin Posiedzenia Komitetu, na podstawie §6 ust. 2 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z siedzibą w Wieżycy, zostaje wyznaczony na ten sam dzień, na godzinę 16.00

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Przedstawienie informacji podsumowującej ocenę wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środków:

1) Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
2) Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

3. Rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięć Komitetu w zakresie wyboru operacji w ramach środków:

1) Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
2) Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

4. Wybór wniosków do finansowania (głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia przez Komitet listy wniosków wybranych do finansowania)
5. Dyskusja, wolne wnioski
6. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Komitetu
Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby

Alicja Mazur

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu

free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy