image1 image1 image1

Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu

Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu

Na podstawie §4 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z siedzibą w Wieżycy przyjętego Uchwalą nr 21/II/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 29 marca 2011r., uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Komitetu, które odbędzie się w dniu 19.03.2012 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark.

Jednocześnie uprzejmie infomuję, że w przypadku braku quorum tj. niemożności podejmowania uchwał, kolejny termin Posiedzenia Komitetu, na podstawie §6 ust. 2 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z siedzibą w Wieżycy, zostaje wyznaczony na ten sam dzień, na godzinę 16.00.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Przedstawienie informacji podsumowującej nabory wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środków:
  1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,
  2. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.
 3. Rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięć Komitetu w zakresie wyboru operacji w ramach środków:
  1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
  2. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
 4. Wybór wniosków do finansowania (głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia przez Komitet listy wniosków wybranych do finansowania)
 5. Dyskusja, wolne wnioski
 6. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Komitety
Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby

Alicja Mazur

Dokumenty do pobrania: Zaproszenie na posiedzenie Komitetu

free joomla templatesjoomla templates
  Copyrights by Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
logotypy